మేలుకో ఇకనైనా

2nd February 2016 at 11:16 pm

 

తగలబెట్టుకో… తగలబెట్టుకో…

నీ ఆస్తిని నువ్వే తగలబెట్టుకో..

కూల్చుకో… కూల్చుకో…

నీ సమాజాన్ని నువ్వే కూల్చుకో..

మంటగల్పుకో… మంటగల్పుకో…

నీ ఆత్మ గౌరవాన్ని నువ్వే మంటగల్పుకో..

లేవనెత్తుకో … లేవనెత్తుకో …

పనికి రాని ఉద్యమాలని లేవనెత్తుకో ..

ఎందుకు… ఎందుకు…

జరగబోదు దాని గూర్చి చింత ఎందుకు..

నీకు తెలుసు… నాకు తెలుసు…

జరిగింది  ఏంటో.. జరిగేది  ఏంటో..

అయినా గాని మనం మారము..

ముందు తరాన్ని అయినా  మార్చము..

ఇంకెందుకు… ఇంకెందుకు…

ఈ గర్జనలు , ఈ ఉద్యమాలు..

గర్వించుకో… గర్వించుకో…

నీవు భారతీయుడవని గర్వించుకో..

పాటుపడు… పాటుపడు…

కుల వ్యవస్థ నిర్మూలనకి పాటుపడు..

కట్టడి చేయు.. కట్టడి చేయు..

ఈ అరాచకాలని కట్టడి చేయు..

అడ్డుకో… అడ్డుకో…

ఈ కుట్రపు రాజకీయాలని అడ్డుకో..

తెంచుకో… తెంచుకో…

నీలోని ఆవేశాన్ని తెంచుకో..

నడిపించు… నడిపించు…

ఈ నవ భారతాన్ని ముందుకి నడిపించు..

కాని ఒక్కసారి ఆలోచించు..

నువ్వు చేసేది ఏదీ కూడా నీ కోసం కాదని..

గుర్తు పెట్టుకో… గుర్తు పెట్టుకో…

నీవే రేపటి పౌరుడివని!

avatar
1000
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
NaSoGopi Krishna Recent comment authors
newest oldest most voted
Gopi Krishna
Member
Gopi Krishna

“నువ్వు చేసేది ఏదీ కూడా నీ కోసం కాదని గుర్తు పెట్టుకో ” absolutely true.
People are spoiling their own society