కులం – ఓ స్వార్థపు గోడ

10th November 2015 at 10:10 pm

గీసే చెట్టుకో కులం, కోసే చెక్కకో కులం 

నేసే బట్టకో కులం, చేసే బుట్టకో కులం 

పట్టే చేపకో కులం, కుట్టే బట్టకో కులం 

మలిచే కుండకో కులం,పగిలే బండకో కులం 


హరికో  కులం, హరునికో కులం 

ఇనుముకో కులం, వనముకో కులం 

శవానికో కులం, కనకానికో కులం 

తోలుకో కులం, రోలుకో కులం 


పీల్చే గాలికి, తాగే నీటికి, నడిచే నేలకి లేదేది మరి కులం ?

సేద్యానికి, వైద్యానికి, నైవేద్యానికి లేదేది మరి కులం ?


విద్యకి కులం, వృత్తికి కులం, ఉద్యోగానికీ కులం 

రాచరికానికీ కులం, రాజకీయానికీ కులం.. 

పాలకులం, ఏలకులం అన్న వారికి ఏల కులం ?


కులం కారుచిచ్చు, కులం కడుపుమాడ్చు, కులం పరువుజార్చు, కులం హతమార్చు 


పారదోలలేక ఈ  కులమును, ఫారిన్ (foreign) ఎల్లిపోయే యువకులు.. 


అందుకే కులం నినాదం కాదు, వివాదం…

avatar
1000
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
KranthikumarSamratAkanksha Shukla Recent comment authors
newest oldest most voted
Akanksha Shukla
Member
Akanksha Shukla

అసలు నరునికేల ఈ కులం

మనుషులు ఈ కుల వ్యవస్థనుండి కనువిప్పు పొందాలి

Samrat
Guest
Samrat

Well written!!